Căsătorii civile pe Marea Neagră

February 22, 2017 - Locuri de petrecut

Pentru cei care iubesc marea, am găsit  o idee foarte tare!

Căsătoria se oficiază de către comandantul navei, în apele internaționale, și se înregistrează în jurnalul de bord. Comandantul navei eliberează persoanelor îndreptățite o dovadă cu privire la înregistrarea făcută. La sosirea în port, comandantul înaintează prin căpitania portului un extras de pe jurnalul de bord, serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, care va întocmi actul de stare civilă.

Căsătoria civila pe Marea Neagră este o idee inedită și îndrăzneață ce fără îndoială va ramane în amintirile tuturor celor prezenți. Mai multe detalii găsiți  aici.

Procedura legală:

Căsătoria se oficiază de către comandantul navei, în afara apelor teritoriale ale Romaniei;
Comandantul verifica documentele, oficiază căsătoria și eliberează dovada căsătoriei;
Din acest moment, cele doua persoane sunt legal căsătorite;
La sosirea țară, ei se vor ocupa de toate formalitățile necesare, iar Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor va redacta și elibera Certificatul de Căsătorie.

Actele necesare de la dumneavoastră sunt:

Certificat Naștere soți – original și copie;
Hotărâri de divorț (daca exista) – original și copie;
Acte de Identitate soți și martori – original și copie;
Certificat medical prenupțial – original și copie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *